Jak pomocí MySQL najít nejdelší text ve sloupci?

MySQL má spoustu příkazů na práci s „textem“, jedním z takových příkazů je i LENGTH, který vrací délku textu v buňce. Náš příkaz, který najde nejdelší text ve sloupci tabulky je následující.

SELECT LENGTH(sloupec) AS delka, id FROM tabulka ORDER BY delka DESC LIMIT 1

SQL příkaz vrátí jeden řádek, kde první sloupec obsahuje nejdelší délku nejdelšího textu, a sloupec ID (pokud ho používáte), vrací ID nejdelšího záznamu.