Jak v PHP zálohovat databázi?

Zálohování databáze v PHP je velmi snadné, tedy pokud použijte utilitu mysqldump.exe, kterou najdete v každé instalaci MySQL. Žádný jiný způsob zálohování v podstatě nemá smysl. Na inetu jsem viděl různé šílenosti, které ve smyčce procházeli databázi a ručně si dělali SQL příkazy, které pak ukládali do souboru, nicméně u větších databází je toto nepoužitelné. Mysqldump je velmi rychlý i u větších databází. A jak vlastně na to? Pokračování textu Jak v PHP zálohovat databázi?

Jak pomocí MySQL najít nejdelší text ve sloupci?

MySQL má spoustu příkazů na práci s „textem“, jedním z takových příkazů je i LENGTH, který vrací délku textu v buňce. Náš příkaz, který najde nejdelší text ve sloupci tabulky je následující.

SELECT LENGTH(sloupec) AS delka, id FROM tabulka ORDER BY delka DESC LIMIT 1

SQL příkaz vrátí jeden řádek, kde první sloupec obsahuje nejdelší délku nejdelšího textu, a sloupec ID (pokud ho používáte), vrací ID nejdelšího záznamu.