Jak nahrát vlastní melodie do telefonu s Androidem?

Nic není dokonalé a tak pro nahrání svých zvuků do telefonu běžícím na operačním systému Android je zapotřebí na SD kartě vytvořit následující strukturu adresářů, do kterých si pak nahrajte své melodie apod. Pokračování textu Jak nahrát vlastní melodie do telefonu s Androidem?