Jak připravit děti pro život?

Tento post měl být přidán do stránky Zajímavé myšlenky, na kterou přidávám myšlenky z moudrých knih, které se mi líbí, nicméně, to co zde níže uvedu, mi přijde natolik důležité, že to zde píši jako samostatný příspěvek.

Následující pochází z knihy Péče o dítě od Josefa Švejcara z roku 1982.

Ještě v jednom směru mají dnešní rodiče svůj výchovný úkol nesmírně stížen ve srovnání s minulostí: Ve všech oblastech života dochází dnes k prudkým změnám – tak prudkým, že se za jednu generaci změní pronikavě celý způsob života. Zatímco dříve své rodiče vychovávali své děti pro svět, který byl podobný jejich důvěrně známému světu s jeho požadavky a zákony, mají dnes rodiče vychovávat děti pro podmínky budoucího světa – světa, který neznají a jehož nároky ani nemohou tušit. Srovnávat jejich dětství se svým vlastním dětstvím má malou cenu. Mají-li tedy být děti dobře připraveny pro svět, který se tak rychle mění, musejí být vychovávány jinak než děti minulosti. Nestačí už jen hotové znalosti – ty budou za dvacet či třicet let možná bezcenné; nestačí hotové dovednosti, protože se mění celá výroba a celý způsob života; nestačí jen poslouchat rodiče – koho budou poslouchat ve své dospělosti? Zdá se, že je jen jediná cesta z tohoto dilematu: učit dítě od malička samostatnému myšlení, tvořivé činnosti, která nachází vždy nová řešení pro nové situace, kritickému rozhodování v situacích, kdy se nabízí mnoho rozdílných názorů a postojů, snášenlivosti k mínění druhých, ale zásadovosti a odpovědnosti v jednání vlastním. Výchova dítěte v dnešním světě musí být tedy něčím víc než jen vštěpováním dovedností a pěstováním dovedností, návyků a způsobů chování. Opravdová výchova je stálým dialogem vychovatele s dítětem, které si v něm osvojuje stále větší míru sebeřízení a umění samostatného rozhodování – a nabývá pocitu jedinečného osobního naplnění i uspokojivého společenského zařazení.

Chápu, že v praxi toto není většina rodičů schopna své děti naučit. Toto mohou učit své děti jen ti rodiče, kteří sami takto myslí. Nicméně uvedená citace z knihy je odpovědí na to, co by školy měly děti učit. Samozřejmě, že si uvědomuji, že uvést v běžných školách toto do praxe je sci-fi a to i pod vedením Klause mladšího, ale třeba se pletu a tento text se dostane do rukou schopného jedince, který třeba toto uvede v praxi. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *